Lunch-till-lunch-symposium: Skola och högskola i samverkan

Datum: 2018-11-22—2018-11-23
Tid: 11.30
Plats: Beteendevetarhuset, C304
Evenemanget vänder sig till: anställda

SKOLA OCH HÖGSKOLA I SAMVERKAN
Praktiknära forskning i relation till specialpedagogiska frågor

Syftet med symposiet är att få till stånd ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan juniora och seniora forskare från olika ämnesdiscipliner vid Umeå universitet. Därtill syftar symposiet till en diskussion om kvalitetsfrågor när det gäller praktiknära forskning. Den som är intresserad av att medverka skriver ett abstract som anknyter till något eller några av nedanstående
teman. Deadline för abstract är 15 november (ca 300 ord på svenska).

Deltagarna uppmanas att delta med såväl teoretiska och empiriska bidrag för att belysa något av följande teman:
• kunskapsintressen i praktiknära forskning
• praktiknära forskningsfrågor
• praktiknära forskningsansatser
• kunskapsanspråk och generaliseringsfrågor i praktiknära forskning
• kvalitetsaspekter i praktiknära forskning: reliabilitet och validitet
• forskningsetiska frågor
• publicering och kunskapsspridning.

Anmäla görs via länken: https://doodle.com/poll/d4rkn6cg3wuuhync

Arrangemanget är kostnadsfritt. Enklare lunch och fika ingår.


Arrangör: Specialpedagogiska forskningsrådet vid Umeå universitet, Skolforskningsinstitutet och SPSM
Kontaktperson: kim.wickman@umu.se
Evenemangstyp: Seminarium
Lägg till i din kalender


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion