Idrottslunch: ”Nya strategier för träning som prevention i en åldrande befolkning”

Datum: 2018-09-26
Tid: 11.30 - 12.15
Plats: Iksu sport, Luxemburg
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

I Riksidrottsförbundets strategi 2025 lyfts det fram att vi ska vara aktiva genom hela livet. Då Sveriges befolkning blir allt äldre och i takt med denna utveckling även drabbas av fler vällevnadssjukdomar finns det absolut en stor nytta med att öka den fysiska aktiviteten. För vi vet idag att vår livsstil spelar en viktig roll i utvecklingen av många vanliga sjukdomstillstånd såsom hjärtinfarkt, stroke, diabetes och fallrelaterade frakturer. Inom forskargruppen Healthy Ageing Initiative tror vi på att arbeta med preventiva åtgärder istället för att behandla de äldre när de redan är sjuka. Vi forskar därför på att ta fram behandlingsmodeller till riskgrupper som kan sättas in i ett tidigt skede och som kan erbjudas till många människor oberoende var i landet man bor. Under idrottslunchen kommer jag berätta mer om vårt arbete och den forskning vi bedriver tillsammans med studenter från exempelvis tränarprogrammet, fysioterapiprogrammet, dietistprogrammet, psykologprogrammet och teknisk datorvetenskap.

Andreas är utbildad molekylärbiolog och disputerade från idrottsmedicinska enheten 2015. Nu arbetar han som forskare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Han tillhör forskargruppen Healthy Ageing Initiative där han intresserar sig för frågor kring hur kost och fysisk aktivitet påverkar åldrandet och hur digitala hjälpmedel kan användas för en hälsosammare livsstil.

 

Föreläsare: Andreas Hult
Arrangör: Idrottshögskolan
Kontaktperson: Anna-Karin Eriksson
Antal platser: 80 (Varav 48 är bokade)
Avgift: 40 kr ( ta gärna med jämna pengar)
Sista anmälningsdag: 2018-09-24 kl. 18.00.
Registreringstiden för detta evenemang har gått ut
Evenemangstyp: Föreläsning
Lägg till i din kalender


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion