Pressmeddelanden från Umeå universitet

Miljoner till forskning om konkurrens och offentlig upphandling

[2012-06-11] Två forskare vid Umeå universitet får bidrag från Konkurrensverket för nya forskningsprojekt – Tobias Indén vid juridiska institutionen och Johan Lundberg vid Handelshögskolan.

Konkurrensverket ger i år närmare sex miljoner kronor i bidrag till nio nya forskningsprojekt om konkurrensutsättning, offentlig upphandling och EU:s konkurrensregler. Två av forskarna och projekten finns vid Umeå universitet:

Tobias Indén, docent vid juridiska institutionen, får nästan tre miljoner kronor för projektet Privatiseringar och konkurrensrättsliga utmaningar.

I projektet ska han undersöka om det regelverk som berör olika typer av privatiseringar understödjer en politisk målsättning om effektiv konkurrens. Förutom att studera de enskilda bestämmelserna – såsom upphandlingsrätten, EU:s allmänna principer, svensk och europeisk konkurrensrätt, och kommunallagens kompetensbestämmelser – ska han också analysera överordnade principer som präglar privatiseringar. Han ska, tillsammans med lektor Karsten Naundrup Olesen vid Syddansk universitet i Odense, också studera de förhållanden som råder när en privatisering väl är genomförd, analysera hur kontrakt lämpligen utformas i samband med privatiseringar och hur det går att försäkra sig om att ingångna kontrakt följs.

Johan Lundberg, universitetslektor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, får bidrag för ett forskningprojekt med rubriken Rumslig ekonometri för spårning av karteller i anbudsdata.

Mer information om Konkurrensverkets forskningsbidrag

För mer information, kontakta:

Tobias Indén,
Juridiska institutionen, Umeå universitet
Telefon: 0733-86 18 87
E-post: tobias.inden@jus.umu.se

Johan Lundberg, Handelshögskolan, Umeå universitet
Telefon: 090-786 9540, 070-553 6311
E-post: johan.lundberg@econ.umu.se

Pressbilder

Redaktör: Camilla Bergvall

Adress till nyheten:
http://www.samfak.umu.se/nyhet//.cid191899