Pressmeddelanden från Umeå universitet

Pedagogikutbildning håller hög kvalitet

[2018-06-26] Utbildning inom pedagogik som leder till licentiat- och doktorsexamen vid Umeå universitet håller hög kvalitet. Den bedömningen gör Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en utvärdering.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har genomfört en nationell utvärdering av utbildningar som leder till licentiat- och doktorsexamen på forskarnivå inom pedagogik. Utvärderingen har utgått ifrån de krav som ställs i högskolelagen och högskoleförordningen. Uppdraget ligger inom ramen för det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.

Bedömargruppen har granskat nedanstående aspektområden och perspektiv.

Aspektområden:

  • Miljö, resurser och område
  • Utformning, genomförande och resultat
  • Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Perspektiv:

  • Doktoranders perspektiv
  • Arbetslivets perspektiv

Utifrån dessa aspekter och perspektiv bedöms alltså pedagogikutbildning vid Umeå universitet som leder till licentiat- och doktorsexamen hålla hög kvalitet

För mer information, kontakta gärna:
Simon Wolming, universitetslektor, prefekt vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Telefon: 076-824 74 78
E-post: simon.wolming@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.samfak.umu.se/nyhet//.cid292688