Stort EU-bidrag till sociologiforskare

[2018-08-29] Anna Baranowska-Rataj, forskare vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet har tilldelats 1,5 miljoner Euro, från det europeiska forskningsrådet, ERC, och stödformen ERC Starting Grant.

Anna Baranowska-Rataj, forskare vid Sociologiska institutionen.
Foto: Przemysław Chrostowski

– Det här är ett väldigt prestigefullt anslag från EU och det är både hedrande och roligt att få det. Anslaget ger mig nya möjligheter att bedriva forskning om hälsa och välbefinnande genom livet. Jag vill bland annat undersöka hur en övergång till arbetslöshet kan leda till psykisk ohälsa hos individen och även hur den kan spridas vidare inom familjen, säger Anna Baranowska-Rataj.

ERC har till uppdrag att uppmuntra den forskning som har hög kvalitet i Europa genom konkurrenskraftig finansiering och att stödja spetsforskning. ERC kompletterar andra finansieringsverksamheter i Europa som de nationella forskningsfinansieringsorganen, och är en del av Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning åren 2014-2020.

Bidrag från ERC beviljas genom öppen konkurrens till projekt som utförs av nya och etablerade forskare, oavsett ursprung, som arbetar i eller flyttar till arbete i Europa. Det enda kriteriet för urval är vetenskaplig excellens.

– Det är mycket glädjande att Anna Baranowska-Rataj har fått dessa medel, inte minst på grund av den hårda konkurrensen från forskare i hela Europa. Från fakultetens sida är vi mycket glada och stolta över hennes framgång, säger Ruth Mannelqvist, dekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Baranowska-Rataj, forskare, Sociologiska institutionen
Telefon: 090-786 79 47
E-post: anna.baranowska-rataj@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.samfak.umu.se/nyhet//.cid293007