SVD Debatt: Regionalpolitiken måste förändras

[2018-06-04] Nästan all jobbtillväxt sker i dag i storstäderna, samtidigt som små glesbygdskommuner har svårt att klara välfärden. För att undvika att klyftan mellan stad och land ska växa bör bland annat antalet kommuner minskas kraftigt och skattesystemet förändras. Det föreslår Rikard Eriksson (Institutionen för geografi och ekonomisk historia), Martin Henning (Göteborgs universitet), Lars-Fredrik Andersson (Institutionen för geografi och ekonomisk historia) och Sandro Scocco (Arena Idé).

Länk till debattartikeln: https://www.svd.se/ska-sverige-halla-ihop-kravs-radikal-politik

Länk till rapport: http://arenaide.se/rapporter/nya-jobb-efter-kris-individuell-och-regional-omstallning/

Redaktör: Eva Stoianov

Adress till nyheten:
http://www.samfak.umu.se/nyhet//.cid292373