SVT: Avhandling om hur vår
tajmning kan tränas upp

[2017-02-28] Olympia Karampela visar i sin avhandling vid Institutionen för psykologi att vår förmåga till tajmning delvis går att träna upp. Tajmning är något vi sällan tänker på men hur vi synkroniserar olika rörelser med sinnesintryck kan i själva verket vara livsviktigt.

Läs nyheten

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.samfak.umu.se/nyhet//.cid279884