Docenter vid fakulteten

På den här sidan listas fakultetens nu aktiva docenter, som utsetts i Umeå eller vid annat universitet. Namnen är ordnade i bokstavsordning under olika institutioner och enheter. Om du klickar på länkade namn ges kontaktuppgifter till personerna.

Ekonomisk historia

Lars-Fredrik Andersson
Ann-Kristin Bergquist
Thomas Pettersson

Handelshögskolan/Företagsekonomi

Karl-Johan Bonnedahl
Gert-Olof Boström
Jessica Eriksson
Mattias Jacobsson
Ulrica Nylén
Zsuzsanna Vincze
Nils Wåhlin
Tobias Svanström
Vladimir Vanyushyn
Kiflemariam Hamde
Peter Hultén
Johan Jansson
Anna-Carin Nordvall
Erik Lindberg
Herman Stål

Informatik
Anna Croon Fors
Katrin Jonsson

Juridik
Görel Granström (rättsvetenskap)
Tobias Indén (rättsvetenskap)
Carin Ulander-Wänman (arbetsrätt)

Kostvetenskap

Charlotte Nygren
Jonas Buren
Cecilia Olsson
Maria Waling

Kulturgeografi

Linda Lundmark
Olof Stjernström
Aina Tollefsen
Emma Lundholm
Louise Eriksson
Roger Marjavaara

Handelshögskolan/Nationalekonomi
David Granlund
Johan Lundberg
Sofia Lundberg
Göran Bostedt

Pedagogik
Josef Fahlén
Jörgen From
Limin Gu
Ulrika Haake
Agneta Hult
Staffan Karp
Mikaela Nyroos
Ulrika Widding
Simon Wolming
Eva Leffler
Kim Wickman
Eva Silfver (pedagogiskt arbete)
Jens Ineland (socialt arbete)
Inger Eliasson
Oscar Rantatalo

Psykologi

Erik Domellöf
Linus Holm
Jessica Körning Ljungberg
Mattias Lundberg
Maria Nordin
Annika Nordlund
Ulrich Olofsson
Michael Rönnlund
Anna Sundström
Helene Ybrandt
Bert Jonsson
Eva Elgh
Linus Andersson
Anna Sundström
Jacobus Pienaar
Susanne Tafvelin
Niklas Kaiser
Louise Eriksson
Tova Stenlund
Jeon Jin Yu
Anna-Sara Claeson
Paul Davis

Socialt arbete
Tommy Andersson (psykologi)
Lars Evertsson
Maritha Jakobsson
Evelyn Khoo
Hanna Bertilsdotter-Rosvist (sociologi)
Stefan Sjöström
Katarina Andersson
Mojgan Padyab
David Rosenberg
Joakim Isaksson
Malin Eriksson

Sociologi

Tage Alalehto
Carita Bengs
Jenny-Ann Bodin Danell
Karina Nilsson
Mikael Stattin
Per Wisselgren
Charlott Nyman
Daniel Larsson
Reza Azarian
Ingemar Johansson Sevä
Jan Mewes (Örebro universitet)
Britt-Inger Keisu
Anna Baranowska-Rataj
Lena Karlsson
Ragnar Lundström

Handelshögskolan/Statistik

Magnus Ekström
Ingeborg Waernbaum
Marie Lindkvist
Jenny Häggström

Statsvetenskap

David Feltenius
Niklas Eklund
Dzenan Sahovic
Magnus Blomgren
Helene Ärlestig (pedagogik)
Anna Zachrisson
Rasmus Karlsson
Katarina Norberg (pedagogik)
Johan Hellström
Malin E Wimelius
Therese Bjärstig
Ulf Leo (rättssociologi) (Lunds universitet)

Tillämpad utbildningsvetenskap

Inger Erixon Arreman (pedagogiskt arbete)
Ulf Lundström (pedagogiskt arbete)
Tomas Bergqvist (pedagogiskt arbete)
Elza Dunkels (pedagogiskt arbete)
Christina Wikström (beteendevetenskapliga mätningar)
Hanna Eklöf (beteendevetenskapliga mätningar)
Ewa Rolfsman (beteendevetenskapliga mätningar)
Linda Rönnberg (statsvetenskap)
Per-Åke Rosvall (pedagogiskt arbete)
Camilla Hällgren (pedagogiskt arbete)
Maria Rönnlund (pedagogiskt arbete)
Joakim Lindgren (pedagogik)
Sara Carlbaum (statsvetenskap)

UCGS
Malin Rönnblom (statsvetenskap)
Sara Edenheim
Maria Carbin

Restauranghögskolan

Polisutbildningen
Oscar Rantatalo

Uppdaterad 2018-08-27


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion