Anställningskommittéer

Anställningskommittéerna är beredande organ för anställningsärenden. Vid fakulteten finns två anställningskommittéer; en som bereder tillsättning av anställningar som professor samt antagning av docenter, och en som bereder tillsättning av anställningar som universitetslektorer.

Anställningskommittén för professorer och docenter

Ordförande

Prodekan/professor Greg Neely, Institutionen för psykologi

Ledamöter

Professor Thomas Aronsson, Handelshögskolan – nationalekonomi
Professor Ola J Lindberg, Pedagogiska institutionen
Professor Camilla Sandström, Statsvetenskapliga institutionen
Professor Karin Sporre, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Professor Mikael Wiberg, Institutionen för informatik

Gruppsuppleanter

Professor Jonas Edlund, Sociologiska institutionen
Professor Anne Grönlund, Institutionen för socialt arbete
Professor Stefan Sundgren, Handelshögskolan – företagsekonomi

Studeranderepresentant

Doktorand Marcin Rataj, Geografi och ekonomisk historia

Anställningskommitté för tillsättning av universitetslektorat, m.m.

Ordförande

Vicedekan/universitetslektor Ann-Louise Silfver, Pedagogiska institutionen

Ledamöter

Professor Rickard Danell, Sociologiska institutionen
Universitetslektor Karin Danielsson, Institutionen för informatik
Docent David Feltenius, Statsvetenskapliga institutionen
Docent Peter Hultén, Handelshögskolan – företagsekonomi
Universitetslektor Karin Åström, Juridiska institutionen

Gruppsuppleanter

Universitetslektor Malin Eriksson, Institutionen för socialt arbete
Docent Jörgen From, Pedagogiska institutionen
Docent Johan Lundberg, Handelshögskolan – nationalekonomi

Studeranderepresentant

Doktorand Markus Nyström, psykologi


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

Handläggare

Monica Sundén, personalsekreterare
Kansliet för samhällsvetenskap

Besöksadress
Plan 3, Förvaltningshuset

Tel:  090-786 5793

Kontaktformulär