Till umu.se

Anställningskommittéer

Anställningskommittéerna är beredande organ för anställningsärenden. Vid fakulteten finns två anställningskommittéer; en som bereder tillsättning av anställningar som professor samt antagning av docenter, och en som bereder tillsättning av anställningar som universitetslektorer.

Ledamöterna är utsedda 2011-10-01 – 2014-06-30.

Anställningskommittén för professorer och docenter

Ordförande:
Vicedekan Magnus Wikström, professor, nationalekonomi

Ordinarie ledamöter:
Katarina Eckerberg, professor, statsvetenskap
Jonas Edlund, professor, sociologi
Örjan Edström, professor, juridik
Karin Sporre, professor, tillämpad utbildningsvetenskap
Kerstin Westin, professor, kulturgeografi

Suppleanter:
1. Jörgen Hellström, Handelshögskolan
2. Ola Lindberg, pedagogik
3. Mikael Wiberg, informatik

Studeranderepresentanter:
Sara Kalucza, doktorand, sociologi

Anställningskommitté för universitetslektorat

Ordförande:
Prodekan Ulrika Haake, universitetslektor, pedagogik

Ordinarie ledamöter:
Monica Burman, juridiskt forum
Richard Danell, sociologi
Marie Eriksson, Handelshögskolan
Thomas Pettersson, ekonomisk historia
Tomas Sjögren, Handelshögskolan

Suppleanter:
1. Jörgen From, pedagogik
2. Anna-Lena Perdahl, socialt arbete
3. Karin Åström, juridiska institutionen

Studeranderepresentanter:
Elisabeth Åström, doktorand, psykologi


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

Handläggare

Monica Sundén, personalsekreterare
Kansliet för samhällsvetenskap

Besöksadress
Plan 3, Förvaltningshuset

Tel:  090-786 5793

Kontaktformulär