Dekanens beslutsmöte

Dekanen ska fatta beslut vid regelbundna och protokollförda beslutsmöten. Studenter har rätt att närvara vid mötena och att vid behov få anteckna avvikande mening i protokollet. Beslutsmötena ska föregås av samverkan i enlighet med det lokala samverkansavtalet.

Beslutande
Dekan Ruth Mannelqvist, professor, juridik

Närvaro- och yttranderätt
Studeranderepresentant Maria Kapell, utbildningebevakare samfak, prodekan, vicedekan, ansvarig för samverkan/innovation, kanslichef, fakultetssekreterare, berörda handläggare


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Åsa Isaksson, Fakultetssamordnare

Besöksadress
Plan 3, Förvaltningshuset

Tel:  090-786 6863

Kontaktformulär