Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnden har huvudansvaret för grundutbildningen, forskarutbildningen och forskningen inom det samhällsvetenskapliga området vid Umeå universitet.

Från och med den 1 oktober 2011 har nämnden elva ledamöter, sju som representerar lärare/forskare och tre som representerar grund- och forskar-studerande. Därutöver har nämnden en extern ledamot. Det finns en gruppsuppleant för lärare/forskare och en gruppsuppleant för de studerande.

Ledamöter mandatperioden 2017-07-01--2021-06-30

 • Dekan Ruth Mannelqvist, professor Juridiska institutionen
 • Prodekan Greg Neely, professor, Institutionen för psykologi
 • Staffan Karp, docent, Pedagogiska institutionen
 • Carina Keskitalo, professor, Institutionen för geografi och ekonomisk historia (geografi)
 • Urban Markström, professor, Institutionen för socialt arbete
 • Steven Nordin, professor, Institutionen för psykologi
 • Ingeborg Waernbaum, docent, Handelshögskolan (statistik)

Extern ledamot

 • Cynthia Kite, marknadsanalytiker, FD, Polarbröd

Gruppsuppleant

 • Katarina Norberg, docent, Statsvetenskapliga institutionen (Centrum för skolledarutveckling)

Doktorandrepresentant

 • Anna Renström, doktorand, pedagogik

Studeranderepresentanter (utbildning på grundnivå och avancerad nivå)

 • Lovisa Svensson, studentombud, Umeå studentkår
 • Frida Annuswer, studentombud, Umeå studentkår

Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

Fakultetssekreterare

Åsa Isaksson, Fakultetssamordnare

Besöksadress
Plan 3, Förvaltningshuset

Tel:  090-786 6863

Kontaktformulär