Till umu.se

Forskningskommitté

Forskningskommittén bereder frågor rörande forskning och utbildning på forskarnivå till fakultetsnämnden. Vicedekan är ordförande i kommittén.

Mandatperioden är 2014-10-01 – 2017-06-30.

Ordförande

  • Magnus Wikström, vicedekan, Handelshögskolan

Ledamöter

  • Mikael Hjerm, professor, Sociologiska institutionen
  • Jonny Holmström, professor, Institutionen för informatik
  • Chris Hudson, professor, Statsvetenskapliga institutionen
  • Nafsika Alexiadou, professor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
  • Kristina Westerberg, professor, Institutionen för psykologi

Gruppsuppleanter (i nummerordning)

1. Markus Hällgren, professor, Handelshögskolan
2. Malin Rönnblom, docent, Umeå centrum för genusstudier

Doktorandrepresentant (utses för ett år i taget)

Ledamot Johanna Liljenfeldt, doktorand, Institutionen för geografi och ekonomisk historia

 


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

Protokoll

ARBETE PÅGÅR

Övriga protokoll finns i det interna nätverket Aurora.

År 2012

120525120912

121015

 121114

Arkiv protokoll

Sekreterare

Karin Ågren

Besöksadress
Plan 3, Förvaltningshuset

Tel:  090-786 5011

Kontaktformulär