Forskningskommitté

Forskningskommittén bereder frågor rörande forskning och utbildning på forskarnivå till fakultetsnämnden. Prodekan är ordförande i kommittén. Mandatperioden är 2017-10-01 – 2021-06-30.

Ordförande

  • Prodekan/professor Greg Neely, Institutionen för psykologi

Ledamöter

  • Professor Nafsika Alexiadou, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
  • Professor Björn Blom, Institutionen för socialt arbete
  • Professor Mikael Hjerm, Sociologiska institutionen
  • Professor Xavier de Luna, Handelshögskolan – statistik
  • Professor Ann Öhman, UCGS

Gruppsuppleanter

  • Professor Torbjörn Bergman, Statsvetenskapliga institutionen
  • Professor Thomas Blomquist, Handelshögskolan – företagsekonomi
  • Docent Annika Nordlund, Psykologiska institutionen

Doktorandrepresentant (utses för ett år i taget)

  • Doktorand Hanna Lindström, Handelshögskolan


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

Protokoll

ARBETE PÅGÅR

Övriga protokoll finns i det interna nätverket Aurora.

År 2012

120525120912

121015

 121114

Arkiv protokoll

Sekreterare

Karin Ågren

Besöksadress
Plan 3, Förvaltningshuset

Tel:  090-786 5011

Kontaktformulär