Ekonomi, budget och uppföljning

Kansliets ansvarsområden:

Resursfördelning, budget, uppföljning och analys av fakultetens grundutbildnings- och forskningsbudgetar. Samordning av den årliga verksamhetsplanerings-/budgetprocessen inom fakultetskansliet och gentemot program och institutioner. Fakturahantering och bokföringar.

Kontaktpersoner:


Per Höglund, kanslichef (ansvarig)
Mathias Haglund, ekonom (tjänstledig)
Elisabet Torstensson, ekonomiadminstratör


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion