Information

Kansliets ansvarsområden:

Ansvarar för fakultetens pressinformation, interna information och gemensamma utbildnings- och forskningsinformation.

Journalister, allmänhet och andra intresserade kan vända sig hit för att få veta mer om fakultetens forskning och utbildning. Vi ger även stöd till institutioner och enheter vid olika informationssatsningar och vid utveckling av webbsidor.

Kontaktpersoner:

Eva Stoianov, kommunikatör

Se också utbildning och studentrekrytering.


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion