Åsa Persson Isaksson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Samordnare, fakultet

personbild

Verksam vid:

Kansliet för samhällsvetenskap

Roller:

Katalogansvarig
IT-ansvarig
Intranätredaktör

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Förvaltningshuset, plan 3, Universitetstorget 16

Tel:

+46 90 786 68 63

E-postadress:

asa.isaksson@umu.seE-post 2

asa.isaksson@adm.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.samfak.umu.se/om/organisation/kansliet/personal/asa-isaksson/ Webbsida

Arbetsuppgifter

Min huvudsakliga arbetsuppgift är att ge stöd till fakultetsnämnden och fakultetsledningen.

  • Sekreterare iSamhällsvetenskapliga fakultetsnämndenDekanens beslutsmöte
  • Beredning av frågor rörande val/nominering till nämnd, styrelser, utnämningar m.m.
  • Beredning av arbets- och delegationsordning, regler och föreskrifter
  • Administrativt ansvar för remisshanteringen av betänkanden/deparementspromemorier
  • Beredning av ansökningar till Kempefonderna

Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion