Per Höglund

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Chef, kansli

personbild

Verksam vid:

Kansliet för samhällsvetenskap

Roller:

Kanslichef

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Förvaltningshuset, plan 3, Universitetstorget 16

Tel:

+46 90 786 53 17

Mobil:

+46 70 610 08 84

E-postadress:

per.hoglund@adm.umu.seE-post

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.samfak.umu.se/om/organisation/kansliet/personal/per-hoglund/ Webbsida

Arbetsuppgifter

Jag är kanslichef vid kansliet för samhällsvetenskap och ingår i den samhällsvetenskapliga fakultetens ledningsgrupp tillsammans med dekan, prodekan och vicedekan. I övrigt arbetar jag i huvudsak med resursfördelnings-, budget- och uppföljningsfrågor.


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion