Personalfrågor

Kansliets ansvarsområden:

Kansliets ansvarsområde beträffande personalfrågor omfattar bland annat att förbereda personal- och anställningsärenden inför fakultetssamverkan, anställningskommittéen och dekanens beslutsmöte. Kansliets personalfunktion bistår även prefekter/föreståndare i lönerevisioner och omställningsfrågor samt ger stöd i ärenden gällande rehabiliteringsfrågor i samarbete med personalavdelningen.

Kontaktpersoner:


Monica Sundén, personalsekretare (ansvarig)
Harriet Hjelm, personalsekreterare
Samuel Sandström, personalsekreterare
Mona Westman, personalsamordnare


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion