Utbildning på grundnivå,
avancerad nivå och forskarnivå

Kansliets ansvarsområden:

Samordning och handläggning av frågor som rör utbildning på samtliga nivåer. Detta innebär även att vi initierar förändrings- och utvecklingsarbete inom utbildningsområdet. Omvärldsbevakning och studentrekrytering är också frågor som kansliet arbetar med.

Kontaktpersoner:


Nils Eriksson, utbildningsledare (ansvarig)
Marianne Schedin, fakultetssamordnare
Thomas Pettersson, fakultetssamordnare


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion