Fakultetsledning

Fakultetens ledningsgrupp utgörs av dekan, prodekan, vicedekan och kanslichef från 1 juli 2017.

 

Dekan: Ruth Mannelqvist, professor, juridik

 

Prodekan: Gregory Neely, professor, psykologi
 

 

Vicedekan: Ann-Louise Silfver, lektor, pedagogik
 

 

Kanslichef: Per Höglund

Leder och samordnar arbetet vid kansliet för samhällsvetenskap.


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion