HeadlineImage

För våra studenter

Det är viktigt att våra studenter kontinuerligt medverkar i utvecklingen av fakultetens utbildningar och fakulteten i stort. Studenter har rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ som behandlar utbildningsfrågor eller frågor om studenternas studiemiljö. Läs mer under kvalitetsarbete.

I Studentportalen finns information och tips

I Umeå universitets studentportal finns samlad information, tjänster och tips på var du kan hitta svar på många av de frågor som kan uppstå under studietiden. Här har du också tillgång till din e-post, ett antal Ladok-på-webbtjänster där det är möjligt att ta ut studieintyg, registrera sig på vissa kurser m.m. Här finns även möjlighet att söka litteratur hos Universitetsbiblioteket, och du kan också förlänga lån och boka grupprum.

Dina rättigheter & skyldigheter

Som student har du en rad rättigheter och skyldigheter gentemot institutionen du läser vid och universitetet i stort. Det kan gälla din examination, kursutvärderingar och mycket mer. I universitetets regelsamling, och i Studentportalen under rubriken Bra att veta hittar du regler och riktlinjer som berör olika delar av din tillvaro som student.

Hjälp att få

Om du stöter på svårigheter under din studietid finns en hel del olika hjälp- och stödfunktioner. Några exempel är hjälpmedel vid funktionshinder, hjälp med studieteknik, samtalsstöd mm. Vilket stöd som finns att få finner du också i Studentportalen, och du kan också vända dig till Infocenter och Studenthälsan.

Internationellt utbyte

Varje år reser cirka hundra av våra studenter utomlands och läser vid något av våra partneruniversitet. Läs mer om utbytesstudier under Internationalisering.


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

Aktuella praktikplatser & examensjobb

Just nu kan RSS-flödet inte visas. Var vänlig försök igen senare.

Sök i LinkedStudent