Studentrepresentation i fakultetens olika organ

Studenter på grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildningen har rätt att vara representerade i universitetets alla beslutande och beredande organ vars verksamhet har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.

Nedan följer en sammanställning av sådana organ inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Sammanställningen är begränsad till organ av permanent natur.

Antalet ledamöter och suppleanter som studenterna har rätt att vara representerade av anges i tabellen.

Studentrepresentanterna utses av Umeå studentkår och fakultetens doktorandförening.

* = varav en doktorand
** = studentrepresentant ska vara doktorand

Fakultetsorgan
Antal ledamöterAntal suppleanterAntal med närvarorätt
Fakultetsnämnd3*1
Dekanens beslutsmöte1
Utbildningskommitté31
Forskningskommitté1**1**
Anställningskommittéer
– professurer, docenter
– universitetslektorer

1**
1**

1**
1**
Lärarutbildningsråd 3


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion