Tanken Tanken Tanken

Var med och påverka
Om du någon gång har funderat på hur en miljö, som bättre svarar mot våra behov, borde se ut så har vi nu världens chans att tillsammans förverkliga den typen av idéer!

Det började med en vision...
... om en miljö som genom sin utformning och infrastruktur skulle kunna bidra till att förverkliga forskningsanknuten undervisning och underlätta samverkan med omgivande samhälle - att i lokaler med en fysisk närhet mellan de tre verksamheterna öka förutsättningar till en integrering.

Nu vill vi skapa en miljö
Utifrån detta övergripande mål har vi nu ambitionen att bygga en miljö som på bästa sätt ger stöd åt de behov som finns i Beteendevetarhuset och åstadkommer en ökad integrering av forskning, undervisning och samverkan. Planering och utformning ska också utgå ifrån forskning om rummets och teknikens betydelse för de olika verksamhetsdelarna samt beprövad erfarenhet.

Hur ska det gå till?
Vi kommer att identifiera behov och önskemål och samla in idéer från alla verksamheter i Beteendeveterhuset. Alla studenter och medarbetare kommer att ha en stor betydelse i detta arbete. Var och en skulle till exempel kunna fråga sig:

Hur kan undervisningsmiljön stödja mitt lärande?

Hur vill jag undervisa under ideala förhållanden?

Hur tycker jag att man på bästa sätt kan åstadkomma en forskningsanknuten undervisning?

Vad händer sen?
När vi har identifierat behov och önskemål behöver våra idéer översättas till en konkret utformning av miljön i termer av inredning, design, tekniska hjälpmedel och annan infrastruktur, men det blir i nästa steg.


Sidansvarig: Ulrika Sahlén

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Eleonore Lantz, projektledareKontaktformulär

På gång just nu
 • 2015-12-21 Lunchmöte för all personal i BVH med information från arbetsgruppen och bildexempel från arkitekten.
   
 • 2015-11-04 Arbetsgruppen träffar arkitekten Elizabeth Öhman (SWECO) och presenterar behov och önskemål gällande den nya miljön.
 • 2015-10-07 Arbetsgruppens första möte
   
 • 2015-09-25 En arbetsgrupp bestående  av lärare utses
   
 • 2015-08-31 Styrgruppsmöte