Ekonomisk historia

Kurs Poäng Termin Ämne Nivå
Baskurs i samhällsvetenskaplig analys 30.0 Ht-18 Ekonomisk .. Grund nybörjare
Ekonomier under osäkra villkor 7.5 Ht-16 Ekonomisk .. Grund nybörjare
Ekonomisk historia, nivå 3 30.0 Ht-17 Ekonomisk .. Grund, ej nybörjare
Ekonomisk historia, nivå 3 30.0 Vt-18 Ekonomisk .. Grund, ej nybörjare
Ekonomisk historia, nivå 3 30.0 Vt-17 Ekonomisk .. Grund, ej nybörjare
Ekonomisk historia, nivå 3 30.0 Ht-18 Ekonomisk .. Grund, ej nybörjare
Ekonomisk historia, nivå 3 30.0 Ht-16 Ekonomisk .. Grund, ej nybörjare
Ekonomisk historia nivå 1 30.0 Ht-18 Ekonomisk .. Grund nybörjare
Ekonomisk historia nivå 1 30.0 Ht-16 Ekonomisk .. Grund nybörjare
Ekonomisk historia nivå 1 30.0 Vt-18 Ekonomisk .. Grund nybörjare
Ekonomisk historia nivå 1 30.0 Vt-17 Ekonomisk .. Grund nybörjare
Ekonomisk historia nivå 1 30.0 Ht-17 Ekonomisk .. Grund nybörjare
Ekonomisk historia nivå 2 30.0 Vt-18 Ekonomisk .. Grund, ej nybörjare
Ekonomisk historia nivå 2 30.0 Vt-17 Ekonomisk .. Grund, ej nybörjare
Historiografi och kvalitativa metoder i ekonomisk historia (Nivå 4) 15.0 Vt-18 Ekonomisk .. Avancerad
Historiografi och kvalitativa metoder i ekonomisk historia (Nivå 4) 15.0 Vt-17 Ekonomisk .. Avancerad
Industriell utveckling och ekonomisk förändring 7.5 Vt-18 Ekonomisk .. Grund nybörjare
Internationell ekonomisk historia 15.0 Ht-16 Ekonomisk .. Grund nybörjare
Internationell ekonomisk historia 15.0 Ht-18 Ekonomisk .. Grund nybörjare
Internationell ekonomisk historia 15.0 Ht-17 Ekonomisk .. Grund nybörjare

Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion