Kognitionsvetenskap

Kurs Poäng Termin Ämne Nivå
Examensarbete i kognitionsvetenskap 15.0 Vt-18 Kognitions.. Grund, ej nybörjare
Grundkurs i kognitionsvetenskap 30.0 Ht-16 Kognitions.. Grund nybörjare
Grundkurs i kognitionsvetenskap 30.0 Ht-18 Kognitions.. Grund nybörjare
Grundkurs i kognitionsvetenskap 30.0 Ht-17 Kognitions.. Grund nybörjare
Handling 7.5 Ht-18 Kognitions.. Grund nybörjare
Handling 7.5 Ht-17 Kognitions.. Grund nybörjare
Handling 7.5 Ht-16 Kognitions.. Grund nybörjare
Individuellt projektarbete i kognitionsvetenskap II 15.0 Vt-18 Kognitions.. Avancerad
Kognitiv Neurovetenskap I 7.5 Ht-18 Kognitions.. Grund, ej nybörjare
Kognitiv Neurovetenskap I 7.5 Ht-17 Kognitions.. Grund, ej nybörjare
Kognitiv Neurovetenskap I 7.5 Ht-16 Kognitions.. Grund, ej nybörjare
Kognitiv Neurovetenskap II 7.5 Ht-18 Kognitions.. Grund, ej nybörjare
Kognitiv Neurovetenskap II 7.5 Ht-17 Kognitions.. Grund, ej nybörjare
Kognitiv Neurovetenskap II 7.5 Ht-16 Kognitions.. Grund, ej nybörjare
Kunskap och minne 7.5 Ht-18 Kognitions.. Grund nybörjare
Kunskap och minne 7.5 Ht-16 Kognitions.. Grund nybörjare
Kunskap och minne 7.5 Ht-17 Kognitions.. Grund nybörjare
Lingvistik för kognitionsvetenskap 7.5 Ht-18 Kognitions.. Grund, ej nybörjare
Magisteruppsats i kognitionsvetenskap 15.0 Vt-18 Kognitions.. Avancerad
Masteruppsats i kognitionsvetenskap 15.0 Vt-18 Kognitions.. Avancerad

Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion