Till umu.se

Kostvetenskap

Kurs Poäng Termin Ämne Nivå
Dietetik A 30.0 Ht-17 Kostvetens.. Grund, ej nybörjare
Dietetik A 30.0 Ht-18 Kostvetens.. Grund, ej nybörjare
Dietetik A 30.0 Ht-16 Kostvetens.. Grund, ej nybörjare
Fysiologi för dietetik 15.0 Vt-17 Kostvetens.. Grund, ej nybörjare
Fysiologi för dietetik 15.0 Vt-18 Kostvetens.. Grund, ej nybörjare
Hem- och konsumentkunskap, distans A 30.0 Vt-18 Kostvetens.. Grund nybörjare
Hem- och konsumentkunskap, distans A 30.0 Vt-17 Kostvetens.. Grund nybörjare
Hem- och konsumentkunskap B, distans 30.0 Ht-18 Kostvetens.. Grund, ej nybörjare
Hem- och konsumentkunskap B, distans 30.0 Ht-17 Kostvetens.. Grund, ej nybörjare
Hem- och konsumentkunskap B, distans 30.0 Ht-16 Kostvetens.. Grund, ej nybörjare
Hem- och konsumentkunskap B15, distans 15.0 Ht-18 Kostvetens.. Grund, ej nybörjare
Hem- och konsumentkunskap B15, distans 15.0 Ht-16 Kostvetens.. Grund, ej nybörjare
Hem- och konsumentkunskap B15, distans 15.0 Ht-17 Kostvetens.. Grund, ej nybörjare
Hem- och konsumentkunskap C - fördjupning 30.0 Vt-18 Kostvetens.. Grund, ej nybörjare
Hem- och konsumentkunskap C - fördjupning 30.0 Vt-17 Kostvetens.. Grund, ej nybörjare
Hem- och konsumentkunskap för fritidspedagoger, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II 30.0 Vt-17 Kostvetens.. Grund, ej nybörjare
Hem- och konsumentkunskap för fritidspedagoger, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II 30.0 Ht-16 Kostvetens.. Grund, ej nybörjare
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II 30.0 Vt-17 Kostvetens.. Grund, ej nybörjare
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II 30.0 Ht-16 Kostvetens.. Grund, ej nybörjare
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II 30.0 Vt-17 Kostvetens.. Grund, ej nybörjare

Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion