Kultur- och samhällsgeografi

Kurs Poäng Termin Ämne Nivå
3D-modellering och siktanalys 7.5 Vt-18 Kultur- oc.. Avancerad
Avancerad GIS-analys 15.0 Ht-18 Kultur- oc.. Avancerad
Avancerad GIS-analys 15.0 Ht-17 Kultur- oc.. Avancerad
Befolkningsgeografi 15.0 Vt-18 Kultur- oc.. Grund nybörjare
Befolkningsgeografi 15.0 Vt-18 Kultur- oc.. Grund nybörjare
Befolkningsgeografi 15.0 Ht-17 Kultur- oc.. Grund nybörjare
Befolkningsgeografi 15.0 Ht-18 Kultur- oc.. Grund nybörjare
Geodatabasdesign 7.5 Ht-17 Kultur- oc.. Avancerad
Geodatabasdesign 7.5 Ht-18 Kultur- oc.. Avancerad
Geografididaktik 1 7.5 Ht-18 Kultur- oc.. Grund nybörjare
Geografi II 15.0 Ht-18 Kultur- oc.. Grund nybörjare
Introduktion till geografi 7.5 Vt-18 Kultur- oc.. Grund nybörjare
Kartor och GIS 7.5 Ht-18 Kultur- oc.. Grund nybörjare
Kulturgeografi och urban teori 15.0 Ht-18 Kultur- oc.. Avancerad
Regional-ekonomisk geografi 15.0 Ht-18 Kultur- oc.. Avancerad
Tillämpad kartografi 7.5 Ht-17 Kultur- oc.. Avancerad
Tillämpad kartografi 7.5 Ht-18 Kultur- oc.. Avancerad
Transport-GIS 7.5 Vt-18 Kultur- oc.. Avancerad

Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion