Pedagogik

Kurs Poäng Termin Ämne Nivå
Applied Sports Coaching 7.5 Ht-17 Pedagogik Grund nybörjare
Applied Sports Coaching 7.5 Ht-16 Pedagogik Grund nybörjare
Applied Sports Coaching 7.5 Ht-18 Pedagogik Grund nybörjare
Att undervisa i Idrott och hälsa (VFU) 6.0 Ht-18 Pedagogik Grund, ej nybörjare
Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1.5 Ht-18 Pedagogik Grund, ej nybörjare
Beteendevetenskapliga grunder: Introduktion till pedagogik 7.5 Ht-18 Pedagogik Grund nybörjare
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning 7.5 Ht-17 Pedagogik Grund nybörjare
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning 7.5 Ht-18 Pedagogik Grund nybörjare
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning 7.5 Ht-16 Pedagogik Grund nybörjare
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning 7.5 Vt-17 Pedagogik Grund nybörjare
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning 7.5 Vt-18 Pedagogik Grund nybörjare
Examensarbete i Idrott och hälsa för ämneslärarexamen 30.0 Ht-18 Pedagogik Avancerad
Examensarbete i Idrott och hälsa för ämneslärarexamen 30.0 Vt-18 Pedagogik Avancerad
Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning 15.0 Vt-18 Pedagogik Avancerad
Examensarbete speciallärarprogrammet med specialisering mot utvecklingsstörning 30.0 Ht-18 Pedagogik Avancerad
Forskningsdesign och metod inom utbildningsvetenskap 7.5 Ht-16 Pedagogik Grund nybörjare
Forskningsdesign och metod inom utbildningsvetenskap 7.5 Ht-17 Pedagogik Grund nybörjare
Forskningsdesign och metod inom utbildningsvetenskap 7.5 Ht-18 Pedagogik Grund nybörjare
HR-arbete i teori och praktik 15.0 Ht-18 Pedagogik Grund nybörjare
HR-arbete i teori och praktik 15.0 Ht-17 Pedagogik Grund nybörjare

Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion