Till umu.se

Psykologi

Kurs Poäng Termin Ämne Nivå
Arbete miljö och hälsa 15.0 Ht-18 Psykologi Avancerad
Arbete miljö och hälsa 15.0 Ht-16 Psykologi Avancerad
Arbete miljö och hälsa 15.0 Ht-17 Psykologi Avancerad
Avancerad Neuropsykologi 15.0 Vt-17 Psykologi Avancerad
Biologisk psykologi 7.5 Vt-17 Psykologi Grund nybörjare
Biologisk psykologi 7.5 Vt-18 Psykologi Grund nybörjare
Biologisk psykologi 7.5 Ht-16 Psykologi Grund nybörjare
Biologisk psykologi 7.5 Ht-18 Psykologi Grund nybörjare
Biologisk psykologi 7.5 Ht-17 Psykologi Grund nybörjare
Datainsamling och analys 7.5 Ht-16 Psykologi Avancerad
Datainsamling och analys 7.5 Ht-17 Psykologi Avancerad
Datainsamling och analys 7.5 Ht-18 Psykologi Avancerad
Hälsopsykologi 7.5 Ht-17 Psykologi Grund nybörjare
Hälsopsykologi 7.5 Vt-17 Psykologi Grund nybörjare
Hälsopsykologi 7.5 Ht-18 Psykologi Grund nybörjare
Hälsopsykologi 7.5 Vt-18 Psykologi Grund nybörjare
Hälsopsykologi 7.5 Ht-16 Psykologi Grund nybörjare
Högre kognitiva funktioner 7.5 Ht-16 Psykologi Avancerad
Högre kognitiva funktioner 7.5 Ht-17 Psykologi Avancerad
Högre kognitiva funktioner 7.5 Ht-18 Psykologi Avancerad

Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion