Till umu.se

Rättsvetenskap

Kurs Poäng Termin Ämne Nivå
Anställningsavtalets rättsliga reglering 15.0 Vt-17 Rättsveten.. Avancerad
Anställningsavtalets rättsliga reglering 15.0 Vt-18 Rättsveten.. Avancerad
Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning 7.5 Ht-16 Rättsveten.. Avancerad
Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning 7.5 Ht-17 Rättsveten.. Avancerad
Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning 7.5 Ht-18 Rättsveten.. Avancerad
Arbetsrätt 1 15.0 Vt-17 Rättsveten.. Grund, ej nybörjare
Arbetsrätt 1 15.0 Vt-18 Rättsveten.. Grund, ej nybörjare
Basic EU Law 7.5 Vt-18 Rättsveten.. Grund nybörjare
Basic EU Law 7.5 Ht-17 Rättsveten.. Grund nybörjare
Basic EU Law 7.5 Ht-16 Rättsveten.. Grund nybörjare
Basic EU Law 7.5 Ht-18 Rättsveten.. Grund nybörjare
Basic EU Law 7.5 Vt-17 Rättsveten.. Grund nybörjare
Beskattningsrätt 1 15.0 Ht-16 Rättsveten.. Grund, ej nybörjare
Beskattningsrätt 1 15.0 Vt-18 Rättsveten.. Grund, ej nybörjare
Beskattningsrätt 1 15.0 Ht-17 Rättsveten.. Grund, ej nybörjare
Beskattningsrätt 1 15.0 Vt-17 Rättsveten.. Grund, ej nybörjare
Beskattningsrätt 1 15.0 Ht-18 Rättsveten.. Grund, ej nybörjare
Beskattningsrätt II 15.0 Vt-18 Rättsveten.. Avancerad
Beskattningsrätt II 15.0 Vt-17 Rättsveten.. Avancerad
Comparative Law 7.5 Ht-18 Rättsveten.. Grund nybörjare

Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion