Socialt arbete och social omsorg

Kurs Poäng Termin Ämne Nivå
Arkiv, myndighetstryck, register och databaser 7.5 Vt-18 Socialt ar.. Avancerad
Att analysera och förstå sociala fenomen 6.0 Ht-18 Socialt ar.. Grund, ej nybörjare
Att analysera och förstå sociala fenomen 6.0 Vt-18 Socialt ar.. Grund, ej nybörjare
Att forska i socialt arbete 7.5 Vt-18 Socialt ar.. Avancerad
Att undersöka sociala fenomen 13.5 Ht-18 Socialt ar.. Grund nybörjare
Att undersöka sociala fenomen 13.5 Vt-18 Socialt ar.. Grund nybörjare
Barn, unga och familj i socialt arbete 15.0 Vt-18 Socialt ar.. Avancerad
Barn, unga och familj i socialt arbete 15.0 Ht-18 Socialt ar.. Avancerad
Centrala teorier och begrepp i socialt arbete 10.5 Ht-18 Socialt ar.. Grund nybörjare
Centrala teorier och begrepp i socialt arbete 10.5 Vt-18 Socialt ar.. Grund nybörjare
Det sociala verksamhetsfältet - Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller (Internationellt) 13.5 Vt-18 Socialt ar.. Grund nybörjare
Det sociala verksamhetsfältet - Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller (Internationellt) 13.5 Ht-18 Socialt ar.. Grund nybörjare
Det sociala verksamhetsfältet - Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller - Nationellt 13.5 Ht-18 Socialt ar.. Grund nybörjare
Det sociala verksamhetsfältet - Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller - Nationellt 13.5 Vt-18 Socialt ar.. Grund nybörjare
Examensarbete 15.0 Vt-18 Socialt ar.. Grund, ej nybörjare
Examensarbete 15.0 Ht-18 Socialt ar.. Grund, ej nybörjare
Funktionshinder - individ, kultur och hälsa 15.0 Vt-17 Socialt ar.. Avancerad
Fördjupade akademiska färdigheter I 7.5 Ht-18 Socialt ar.. Avancerad
Fördjupade akademiska färdigheter II 7.5 Vt-18 Socialt ar.. Avancerad
Handlingsstrategier i socialt arbete I 14.0 Vt-18 Socialt ar.. Grund, ej nybörjare

Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion