Till umu.se

Socialt arbete och social omsorg

Kurs Poäng Termin Ämne Nivå
Funktionshinder - individ, kultur och hälsa 15.0 Vt-17 Socialt ar.. Avancerad
Intellektuellt funktionshinder - om vardag och livsvillkor för vuxna och äldre 7.5 Vt-17 Socialt ar.. Grund nybörjare
Internationalisering och socialt arbete 15.0 Vt-17 Socialt ar.. Avancerad
Internationalisering och socialt arbete 15.0 Ht-18 Socialt ar.. Avancerad
Internationalisering och socialt arbete 15.0 Vt-18 Socialt ar.. Avancerad
Internationalisering och socialt arbete 15.0 Ht-17 Socialt ar.. Avancerad
Internationalisering och socialt arbete 15.0 Ht-16 Socialt ar.. Avancerad
Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp 7.5 Ht-16 Socialt ar.. Avancerad
Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp 7.5 Ht-18 Socialt ar.. Avancerad
Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp 7.5 Vt-17 Socialt ar.. Avancerad
Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp 7.5 Ht-17 Socialt ar.. Avancerad
Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp 7.5 Vt-18 Socialt ar.. Avancerad
Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete 15.0 Ht-18 Socialt ar.. Avancerad
Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete 15.0 Vt-18 Socialt ar.. Avancerad
Magisteruppsats i socialt arbete 15.0 Ht-18 Socialt ar.. Avancerad
Magisteruppsats i socialt arbete 15.0 Ht-17 Socialt ar.. Avancerad
Magisteruppsats i socialt arbete 15.0 Vt-17 Socialt ar.. Avancerad
Magisteruppsats i socialt arbete 15.0 Vt-18 Socialt ar.. Avancerad
Magisteruppsats i socialt arbete 15.0 Ht-16 Socialt ar.. Avancerad
Masteruppsats i socialt arbete 15.0 Ht-18 Socialt ar.. Avancerad

Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion