Till umu.se

Statistik

Kurs Poäng Termin Ämne Nivå
Analys av finansiella data 7.5 Vt-18 Statistik Avancerad
Analys av finansiella data 7.5 Vt-17 Statistik Avancerad
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna 7.5 Ht-17 Statistik Avancerad
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna 7.5 Vt-18 Statistik Avancerad
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna 7.5 Ht-16 Statistik Avancerad
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna 7.5 Vt-17 Statistik Avancerad
Magisteruppsats i Statistik 15.0 Vt-18 Statistik Avancerad
Magisteruppsats i Statistik 15.0 Vt-17 Statistik Avancerad
Masteruppsats i statistik 30.0 Vt-18 Statistik Avancerad
Masteruppsats i statistik 15.0 Vt-18 Statistik Avancerad
Statistik A 30.0 Vt-17 Statistik Grund nybörjare
Statistik A 30.0 Vt-18 Statistik Grund nybörjare
Statistik A 30.0 Ht-17 Statistik Grund nybörjare
Statistik A 30.0 Ht-16 Statistik Grund nybörjare
Statistik A1 15.0 Vt-18 Statistik Grund nybörjare
Statistik A1 15.0 Ht-16 Statistik Grund nybörjare
Statistik A1 15.0 Ht-17 Statistik Grund nybörjare
Statistik A1 15.0 Vt-17 Statistik Grund nybörjare
Statistik A2 15.0 Vt-17 Statistik Grund, ej nybörjare
Statistik A2 15.0 Ht-16 Statistik Grund, ej nybörjare

Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion