Statistik

Kurs Poäng Termin Ämne Nivå
Analys av finansiella data 7.5 Vt-18 Statistik Avancerad
Analys av finansiella data 7.5 Vt-17 Statistik Avancerad
Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi 15.0 Ht-18 Statistik Grund nybörjare
Kausal inferens vid registerstudier 7.5 Ht-18 Statistik Avancerad
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna 7.5 Ht-17 Statistik Avancerad
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna 7.5 Ht-18 Statistik Avancerad
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna 7.5 Vt-17 Statistik Avancerad
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna 7.5 Vt-18 Statistik Avancerad
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna 7.5 Ht-16 Statistik Avancerad
Magisteruppsats i Statistik 15.0 Vt-18 Statistik Avancerad
Magisteruppsats i Statistik 15.0 Vt-17 Statistik Avancerad
Statistik A 30.0 Vt-17 Statistik Grund nybörjare
Statistik A 30.0 Vt-18 Statistik Grund nybörjare
Statistik A 30.0 Ht-18 Statistik Grund nybörjare
Statistik A 30.0 Ht-17 Statistik Grund nybörjare
Statistik A 30.0 Ht-16 Statistik Grund nybörjare
Statistik A1 15.0 Vt-17 Statistik Grund nybörjare
Statistik A1 15.0 Ht-18 Statistik Grund nybörjare
Statistik A1 15.0 Vt-18 Statistik Grund nybörjare
Statistik A1 15.0 Ht-16 Statistik Grund nybörjare

Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion