Beteendevetenskap

För dig som är intresserad av relationer människor emellan, hur människor tänker och agerar, sociala frågor, ledarskap och liknande.

PsykologprogrammetVill du bli expert på människan och jobba med individer, grupper eller organisationer och få den bredaste och mest avancerade och beteendevetenskapliga utbildningen? Vill du dessutom ha möjlighet till en bred arbetsmarknad är Psykologprogrammet något för dig.

Psykologprogrammet med inriktning mot idrottVill du bli expert på människan och jobba med individer, grupper eller organisationer och få den bredaste och mest avancerade och beteendevetenskapliga utbildningen? Är du dessutom intresserad av idrottens område är Psykologprogrammet med inriktning mot idrott ett bra val!

SocionomprogrammetVill du arbeta med människor? Är du intresserad av samspelet mellan människa och omgivande samhälle? Vill du bistå människor som befinner sig i utsatta livssituationer? Då är socionomyrket någonting för dig.

Personalvetarprogrammet Personalen sägs ofta vara arbetsplatsens viktigaste resurs. Är du intresserad av att arbeta med att skapa bästa möjliga förutsättningar så att medarbetare kan göra sitt bästa på jobbet? Då är detta arbetslivsorienterade program något för dig.

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöerÄr du intresserad av hur människan samspelar med dagens informationsteknik? Vill du arbeta med människor och forma framtidens digitala teknik. Då är BIT för dig. Programmet ger dig verktygen att förstå hur digital teknik formar vårt samhälle och hur den kan användas och utformas för framtidens digitala miljöer.

Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskapÄr du intresserad av hur människor och datorer tänker och använder kunskap? Genom programmet får du en stark grund för att arbeta med att utveckla och förbättra samspelet mellan människor och tekniska system.

Sociologiprogrammet Är du intresserad av att arbeta med samhällsförändring och sociala relationer? Då är detta något för dig. Här lär du dig att analysera maktförhållanden, social ojämlikhet, genus och etnicitet.


Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utvecklingIntresserad av idrott? Vill du jobba med ledarskap, utbildnings- och utvecklingsfrågor inom idrott och hälsa? Då är idrottsvetenskapliga programmet något för dig.


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

Har du frågor om programmen?

På varje programhemsida finns uppgift om kontaktperson och formulär om du vill ställa frågor.

Vilken utbildning är du intresserad av?

Beteendevetenskap SamhällsutvecklingTurism och gastronomi

Information, IT och mediaEkonomi och juridikKost och idrott