Ekonomi och juridik

Ekonomi och juridikFör dig som är intresserad av företags- eller nationalekonomi, av marknadsföring och management, eller av rättsväsendet och juridik.

CivilekonomprogrammetVill du arbeta med ekonomi, funderar på utlandsstudier och skulle vilja göra praktik är detta programmet för dig.

Inom programmet kan du specialisera dig på t.ex. management, finansiering, redovisning, marknadsföring, entreprenörskap eller nationalekonomi.

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service ManagementVill du arbeta med organisering och ledning av framtidens tjänsteföretag och samtidigt få en bred och konkurrenskraftig yrkesexamen? Är ditt intresse tjänster, kundrelationer och service? Då är det här programmet något för dig.

Civilekonomprogrammet med internationell inriktningVill du arbeta utomlands, eller med internationella frågor i Sverige? Utbildningen lägger grunden för kvalificerat arbete i internationell miljö.

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill du arbeta med handel, försäljning eller logistiska frågeställningar? Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta med inköp, marknadsföring, försäljning, logistik, ekonomisk uppföljning och personalledning.

Politices kandidatprogrammetÄr du intresserad av politik, ekonomi och samhälle? Vill du arbeta med kvalificerat analys- och utredningsarbete i offentlig förvaltning eller näringslivet? Politices kandidat ger dig en bred samhällsvetenskaplig kompetens och möjlighet till profilering av utbildningen genom val av fördjupningsämne, utlandsstudier och praktik.

JuristprogrammetGillar du att argumentera, analysera och lösa problem? Juristprogrammet ger dig goda förutsättningar att kritiskt och självständigt arbeta med rättsliga och andra aktuella frågeställningar i samhället. Programmet förbereder också för yrken där juristexamen är ett behörighetskrav, t.ex. domare, åklagare och advokat.

Statistikerprogrammet För dig som vill veta - och kunna ge svar på tal. Statistik är vetenskapen om att samla in, analysera, tolka och redovisa data. Ämnet berör alla samhällsområden och behovet av kvalificerad kompetens är stort. 


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

Har du frågor om programmen?

På varje programhemsida finns uppgift om kontaktperson och formulär om du vill ställa frågor.

Vilken utbildning är du intresserad av?

Beteendevetenskap SamhällsutvecklingTurism och gastronomi

Information, IT och mediaEkonomi och juridikKost och idrott