HeadlineImage

Kvalitetsarbete vid fakulteten

Målsättningen med kvalitetsutvecklingsarbetet är att det ska bidra till att förbättra och förnya utbildning, forskning och samverkan. Det ska också säkerställa att verksamheten följer lagar, förordningar och universitetets regelverk samt att de policybeslut som finns blir kända i verksamheten.

Det är en uttalad strävan från fakultetens sida att arbetet med att utveckla kvaliteten ska ingå som en naturlig del i arbetet och genomsyra all verksamhet.

Samhällsvetenskapliga fakultetens kvalitetssystem 2012-14Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan för kvalitetsarbete 2012

Samhällsvetenskapliga fakultetens plan för uppföljning av individuella studieplaner mm


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion