Samhällsutveckling

För dig som är intresserad av hur samhället fungerar, att planera och utveckla samhällets funktioner, eller att lösa problem och konflikter.

Samhällsvetarprogrammet Har du ett brett intresse för samhällsfrågor och vill ha en personlig prägel på din utbildning? Samhällsvetarprogrammets många valmöjligheter förbereder dig för analys- och utredningsuppdrag i offentlig och privat verksamhet.

Politices kandidatprogrammetÄr du intresserad av politik, ekonomi och samhälle? Vill du arbeta med kvalificerat analys- och utredningsarbete i offentlig förvaltning eller näringslivet? Politices kandidat ger dig en bred samhällsvetenskaplig kompetens och möjlighet till profilering av utbildningen genom val av fördjupningsämne, utlandsstudier och praktik.

Samhällsplanerarprogrammet Vill du vara med och planera morgondagens samhälle? Här lär du dig om samhällets förändring och utveckling. Du lär dig också konkreta metoder för samhällsanalys och planering.

Programmet för internationell kris- och konflikthanteringVill du arbeta i internationella biståndsorganisationer? Eller vill du vara med och organisera en kommuns hantering av svåra krissituationer? Då kan detta program vara av intresse.

SocionomprogrammetVill du arbeta med människor? Är du intresserad av samspelet mellan människa och omgivande samhälle? Vill du bistå människor som befinner sig i utsatta livssituationer? Då är socionomyrket någonting för dig.

SociologiprogrammetÄr du intresserad av att arbeta med samhällsförändring och sociala relationer? Då är detta något för dig. Här lär du dig att analysera maktförhållanden, social ojämlikhet, genus och etnicitet.

Turismprogrammet Världens största näring och med världen som arbetsmarknad. Turismprogrammet - för dig som vill arbeta med strategisk planering och utvecklingsfrågor inom turism och hotell.

Statistikerprogrammet För dig som vill veta - och kunna ge svar på tal. Statistik är vetenskapen om att samla in, analysera, tolka och redovisa data. Ämnet berör alla samhällsområden och behovet av kvalificerad kompetens är stort. 

Vårdadministrativa programmetUniversitetsutbildade vårdadministratörer är en efterfrågad yrkesgrupp! Utbildningen ger dig specialiserade och generella kunskaper om administration vid vårdande eller forskande enheter. 


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

Har du frågor om programmen?

På varje programhemsida finns uppgift om kontaktperson och formulär om du vill ställa frågor.

Vilken utbildning är du intresserad av?

Beteendevetenskap SamhällsutvecklingTurism och gastronomi

Information, IT och mediaEkonomi och juridikKost och idrott