Till umu.se

Utbildning på forskarnivå

Vid fakulteten ges forskarutbildning i arton olika ämnen. Våra institutioner och enheter antar mellan tjugofem och trettiofem doktorander årligen. Vid fakulteten finns ca 240 doktorander. Genusforskarskolan ger i samarbete med institutionerna forskarutbildning med genusinriktning och flera institutioner har samarbete med nationella forskarskolor eller forskarskolor inom Umeå universitet.

Foto: Andreas Nilsson

Forskarutbildning omfattar fyra helårsstudier till doktorsexamen alternativt två år om man tar en licentiatexamen. Den består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete.

Förutom fördjupade kunskaper inom ett vetenskapsområde övar du dig dessutom i kritiskt och analytiskt tänkande. Under utbildningen får du lösa problem självständigt och du förbereds för en yrkeskarriär inom högskolevärlden, näringslivet eller den offentliga sektorn.

För att kunna antas som forskarstuderande krävs att du uppfyller förkunskapskraven för respektive ämne samt att du har de förmågor som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Du ansöker i normalfallet till utbildning på forskarnivå genom att söka en doktorandtjänst, som är den vanliga formen av anställning. Lediga doktorandtjänster annonseras ut på Umeå universitetets hemsida.

Vill du veta mer om ett specifikt ämne?

Om du är intresserad av att påbörja utbildning på forskarnivå ska du i första hand vända dig till den institution där forskning och utbildning bedrivs inom ditt ämne. Där kan du också få upplysning om det är aktuellt med några utlysningar av lediga platser inom forskarutbildningen. Du hittar kontaktpersonerna här.

Forskarutbildningsämnen och kontaktpersoner

Aktuella disputationer

December 2017

1 december kl 10.00–13.00

Robert Grahn - socialt arbete

Disputation I behandling - Klienter som återkommer i den svenska missbruksvården.

1 december kl 13.00–15.00

Irina Alexeyeva - företagsekonomi

Disputation Essäer om revisionsarvoden och ett samtida tillhandahållande av revisions-och rådgivningstjänster

1 december kl 13.00–15.00

Josefin Sabo - ekonomisk historia

Disputation Reglerad sprängkraft. Dynamiten, staten och den svenska civila sprängmedelsindustrin 1858-1950

8 december kl 10.00–12.00

Erik Marsja - psykologi

Disputation Plötsliga och Oväntade Förändringar Fångar Uppmärksamhet: Ett Multisensoriskt Perspektiv

15 december kl 10.00–12.00

Åsa Björk - pedagogiskt arbete

Disputation Drama, hat och vänskap Om ungdomars interaktioner i sociala medier


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion